Halfjaarbericht van ex-interim Voorzitter en Penningmeester

Beste leden,

Het gaat goed met de Pingwins!
Je zou bijna gaan geloven dat onze club beter functioneert zonder voorzitter dan met, maar het tegendeel is waar! Het huidige bestuur verzet nu immers bergen werk, zodat er nauwelijks tijd beschikbaar is voor de uitwerking van een langetermijnstrategie voor onze club, die nog steeds de grootste is van Den Haag Centrum. De noodzaak hiervan bleek nogmaals afgelopen week op de Vervolg ALV van de NTTB Afdeling West, waar flinke budgetten werden vrijgemaakt voor de stimulering van de tafeltennissport in Den Haag in 2011 en 2012. Hoewel deze budgetten in de eerste plaats bedoeld zijn voor jeugdwerking, wat we bij Pingwins voorlopig ontberen, is het voor onze vereniging zaak om meer bij deze initiatieven betrokken te geraken. De komst van Ming als “rijdende NTTB-trainer” bij Pingwins is slechts één van de vele projecten die in Den Haag plaatsvonden en zullen plaatsvinden. Een nieuwe voorzitter zou dit project voor Pingwins in goede banen kunnen leiden.

Waarom gaat het goed met de Pingwins?
Het ledenaantal groeit weer. Vandaag zitten we op 52 leden tegenover 46 eind vorig jaar. En de verwachting is dat dit aantal de komende weken nog zal toenemen. Vooral de samenwerking met Sportcentrum Jack Slagman, waar ons lid en mecenas Ad Greaves trainingen geeft, zorgt voor een interessante “doorstroming” van kandidaat-leden. Ook onze vernieuwde website – met dank aan Denny Leung – spreekt potentiële leden duidelijk aan.
Het is daarom belangrijk nieuwe leden goed op te vangen, hen welkom te heten, informatie te verschaffen en met hen te tafeltennissen. Om deze reden zijn we per 6 september ook gestart met trainingen voor beginners en halfgevorderden.

Ook op sportief vlak boekten we vooruitgang. Ondanks het vertrek van enkele betere spelers eind vorig jaar, speelden 5 van de 9 teams in de heenronde kampioen! De professionele trainingen van Ming, die ons ook begeleidde op een trainingsweekend in het Duitse Grenzau, hebben meerdere talenten tot ontplooiing gebracht. Maar het is vooral de intensiteit van de doorgedreven trainingen en de onnavolgbare winnaarmentaliteit van de Pingwins, die menig tegenstander in het stof deed bijten! Voor de terugronde van de competitie is het nu belangrijk te bevestigen, zodat we nog steeds Pingwins blijven heten en geen Pinglosers worden…

Financieel wordt 2011 een jaar zonder zorgen. Hielden we begin dit jaar nog rekening met een licht begrotingstekort, dan stevenen we nu minstens af op een budget in evenwicht. We hebben meer contributie geïnd en meer sponsorinkomsten verworven. Fast & Furious uit Alphen a/d Rijn werd shirtsponsor van de Pingwins en we kijken uit naar een verdere samenwerking in de toekomst. We hebben eveneens flink geïnvesteerd, met name twee nieuwe WK-tafeltennistafels en extra zaaluren voor de tweede jaarhelft. De enige teleurstelling is de kantine-opbrengsten, die ver beneden de verwachtingen blijven.

Hoe kan het nog beter gaan met de Pingwins?
Moeilijk te zeggen… onze toekomstige voorzitter zal het ons vertellen! Maak er in afwachting alvast een gezellig en sportief hoogstaand najaar van!

Johan Govers