REDERIJ VROLIJK WORDT DE NIEUWE SHIRTSPONSOR VAN TTV PINGWINS

Rederij Vrolijk uit Scheveningen wordt de nieuwe shirtsponsor van TTV Pingwins voor de seizoenen 2014 tot met 2016. Zoals aangekondigd op onze Algemene Ledenvergadering lopen de
onderhandelingen met TT Sport over een nieuw competitieshirt erg vlot. Spoedig zullen enkele proefexemplaren in de club gepast kunnen worden, zodat ieder lid de juiste maat kan bestellen.

Onze leden hebben in het verleden aangedrongen op de aanschaf van professionele, zweet absorberende shirts. Dankzij de genereuze steun van Rederij Vrolijk zullen onze leden zulke shirts nog tijdens de pas gestarte najaarscompetitie kunnen dragen!

Het Scheveningse Vrolijk is een zeer gereputeerde rederij die diensten als sportvissen op zee, rondvaarten, charters, tenderservice en asverstrooiing aanbiedt. Rederij Vrolijk heeft momenteel een
vloot van 7 zeeschepen. Het Bestuur van TTV Pingwins is Rederij Vrolijk ontzettend dankbaar dat zij onze vereniging wil ondersteunen. De circa 50 competitiespelers van TTV Pingwins zullen in ieder geval helpen om de naambekendheid van onze nieuwe sponsor verder uit te dragen in de provincie Zuid-Holland.

Stage/Traineeship in China!

De jaarlijkse stage in Grenzau (Duitsland) is naar Pingwins-normen al spectaculair, maar onze ambities zijn grenzeloos! Dankzij de bemiddeling van onze trainer, Ossie, kunnen we onze leden een hoogstaande sportstage aanbieden in Hebei, China! Enkel voor Pingwins-leden!
Geïnteresseerd? Laat het ons weten via penningmeester@pingwins.nl
[hr]
To Pingwins standards, the annual traineeship in Grenzau (Germany) is already spectacular, but our ambitions do not have any limits! Thanks to the intermediation of our trainer, Ossie, we can offer a high-level traineeship in Hebei, China! For Pingwins members only!
Interested? Let us know via penningmeester@pingwins.nl

Oliebollentoernooi bij de Pingwins – Dough Ball Tournament at Pingwins

Schrijf alvast deze afspraak in jullie agenda: vrijdag 27 december. Om 20u00 stipt gaat dan het enige, echte Oliebollentoernooi van start.
Geroutineerde Pingwinners kijken al weken uit naar deze aankondiging, omdat er naast gratis oliebollen ook mooie prijzen en vooral prestige te winnen zijn!
Voor onze nieuwe leden is het ook een gelegenheid om zich in de kijker te spelen en vooral vriendschapsbanden met de andere leden te smeden. Ook onze vrienden van TVZ zijn weer uitgenodigd.
Jullie Bestuur wil dan ook samen met jullie dit mooie jaar voor de Pingwins feestelijk afsluiten met dit toernooi. Er zullen verschillende poules worden ingedeeld naargelang de sterkte van de speler. Ook kandidaat-leden zijn welkom. Ten einde de organisatie te vergemakkelijken, vragen we wel om jullie deelname op voorhand te melden bij Johan Govers (penningmeester@pingwins.nl).
Wij rekenen op jullie aanwezigheid, dus tot dan !!

[hr]

Save already this appointment in your agenda: Friday 27 December. As from 8.00 pm sharp, the one and only Oliebollentoernooi (“Deep Fried Dough Ball Tournament”) will commence!
Experienced Pingwins have looking forward to this invitation already for weeks as we will serve free dough balls and lots of prizes and prestige can be won!
For our new members it is also a good opportunity to play themselves in the picture and to forge new friendships. Our TVZ friends are invited again.
Therefore, your management would like to celebrate this successful year in a festive manner through this tournament. We will organize several pools according to the estimated strength of each player. Also candidate-members are welcome. In order to facilitate the organization, we ask you to confirm your participation beforehand to Johan Govers (penningmeester@pingwins.nl).
We count on your presence, so see you then !!