Iedereen is welkom en kan lid worden; zowel beginners als gevorderden zijn welkom. Om de sfeer te proeven ben je welkom 3x in de 1ste week  kostenloos te komen spelen. Daarna besluit je al dan niet lid te worden.

Contributie
De contributie wordt voldaan in één keer, per half jaar óf per kwartaal. Je krijgt geen acceptgirokaart of rekening. Het betalen is je eigen verantwoordelijkheid. Word je gedurende de loop van het jaar lid, dan betaal je in verhouding voor het lopende jaar. Hierover word je door de secretaris of penningmeester op de hoogte gesteld. Wij zijn aanbieder van de Ooievaarspas, waarmee je 50% tot 100% korting op de contributie kan krijgen.

De contributie is als volgt:

  • Senior: €160 per jaar of €40 per kwartaal. De competitietoeslag is €20 per jaar.
  • Junior (t.e.m. 18 jaar): €90 per jaar of €22.50 per kwartaal.
  • Ooievaarspas: 50% korting op de contributie voor senioren en 100% voor kinderen jonger dan 18 jaar (50% wanneer zij reeds van een Ooievaarspaskorting hebben genoten bij een andere vereniging)

Duur
Het lidmaatschap wordt op het jaareinde stilzwijgend verlengd voor een periode van een volledig kalenderjaar. Beëindiging van het lidmaatschap moet je schriftelijk voor 1 november van het lopende jaar melden bij de secretaris (secretaris@pingwins.nl). Enkel in bijzondere omstandigheden kan het lidmaatschap tussentijds worden opgezegd.

Kom eens langs op de Da Costastraat in Den Haag, speel eerst een paar dagen op proef mee. Besluit je lid te worden dan kan je dat op de club regelen met een inschrijfformulier.