De Pingwins werken samen met Fonds 1818, de Hartstichting en Sportservice Zuid-Holland

Fonds 1818, de Hartstichting en Sportservice Zuid-Holland boden aan de Pingwins de mogelijkheid om tegen zeer geringe kosten een AED-apparaat aan te schaffen. De onmiddellijke beschikbaarheid van een zogenaamde automatische externe defibrillator of AED kan de overlevingskans na een hartstilstand met 70% verhogen. Het Pingwins-bestuur heeft dit aanbod uiteraard in dank aanvaard en betaalt hiervoor een eigen bijdrage van slechts €100. Normaal gesproken kost dit apparaat inclusief kast ongeveer € 2.200. De AED zal in de loop van september/oktober in samenspraak met de Max Velthuijs School in onze kantine worden geïnstalleerd.

Het bestuur heeft zich geëngageerd om tenminste een 6- tot 8-tal vrijwilligers af te vaardigen voor een reanimatietraining. Het is belangrijk dat tijdens elke speelavond een Pingwinner aanwezig is, die de AED kan bedienen. In dit opzicht lijkt het aangewezen dat elk team incompetitie één vrijwilliger aanduidt. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de penningmeester(penningmeester@pingwins.nl).

Hopelijk zullen we de AED tijdens de beoefening van onze favoriete sport nooit nodig hebben. Helaas, het risico op een hartstilstand is zelfs voor de meest gezonde atleten een risico, dus zeker ook voor de Pingwinners. Jullie deelname aan de reanimatiecursus kan mogelijk het leven redden van een clublid of bezoeker, dus aarzel niet om je aan te melden!

Het bestuur verwelkomt Nico als voorzitter

Na de algemene ledenvergadering van 16 februari 2012 kwam er eindelijk witte rook uit de Pingwins-kapel. Nico van Houten, nog maar pas lid sinds juli 2011, werd immers unaniem tot nieuwe voorzitter van TTV Pingwins verkozen. Met Nico wordt de leemte in het bestuur, die was ontstaan na het onverwachte vertrek van ex-voorzitter Edgar Ultee, opgevuld. Omdat Nico nog niet zo lang lid is van onze vereniging, stellen we hem, misschien ten overvloede, nog eens voor.

 

Nico is 52 jaar, is directeur arbodienst voor bouwbedrijven en secretaris voor enkele belangenverenigingen waaronder Belangenvereniging Schevenings Havengebied. Nico is al vele jaren actief in het tafeltennis. Zijn sportieve carrière begon zo’n 25 jaar geleden bij Shot (UBT). Hij speelt ook nog steeds in de ereklasse van de bedrijfscompetitie UBT. Hij heeft wel enkele seizoenen in de NTTB gespeeld in de toenmalige eerste klasse en promotieklasse.
Verder bezigt hij zich nog met reizen, klussen, lezen en fotografie. Zijn gezin komt echter op de eerste plaats. Nico is sinds 1998 getrouwd met Mirjam die in de Jeugdzorg werkt en met wie hij al meer dan 25 jaar samenwoont. Zoon Viktor (23 jaar) leek aanvankelijk een betere tafeltennisser te zullen worden dan zijn pa, maar de interesse in de tafeltennissport maakte plaats voor studie werktuigbouwkunde en andere hobbies zoals skaten en surfen. Dochter Veerle (21 jaar) studeert aan de kunstacademie in Rotterdam en is verzot op sushi.

Het Bestuur is verheugd dat Nico van Houten het team komt versterken. Met zijn kennis van bedrijfsbeheer en de tafeltenniswereld, sociale en communicatieve kwaliteiten is hij de geknipte persoon om een gedegen beleidsplan voor de Pingwins uit te stippelen. Nico zal ook de relaties onderhouden met de NTTB en de gemeente Den Haag. Wij zijn het roerend eens met Nico dat TTV Pingwins een vereniging is met flink wat groeipotentieel, zowel qua leden als sportief, maar waarbij een familiale gezelligheid het ultieme doel is en blijft. Wij wensen Nico veel succes toe als nieuwe voorzitter. (JG)

Het Bestuur