De Pingwins werken samen met Fonds 1818, de Hartstichting en Sportservice Zuid-Holland

Fonds 1818, de Hartstichting en Sportservice Zuid-Holland boden aan de Pingwins de mogelijkheid om tegen zeer geringe kosten een AED-apparaat aan te schaffen. De onmiddellijke beschikbaarheid van een zogenaamde automatische externe defibrillator of AED kan de overlevingskans na een hartstilstand met 70% verhogen. Het Pingwins-bestuur heeft dit aanbod uiteraard in dank aanvaard en betaalt hiervoor een eigen bijdrage van slechts €100. Normaal gesproken kost dit apparaat inclusief kast ongeveer € 2.200. De AED zal in de loop van september/oktober in samenspraak met de Max Velthuijs School in onze kantine worden geïnstalleerd.

Het bestuur heeft zich geëngageerd om tenminste een 6- tot 8-tal vrijwilligers af te vaardigen voor een reanimatietraining. Het is belangrijk dat tijdens elke speelavond een Pingwinner aanwezig is, die de AED kan bedienen. In dit opzicht lijkt het aangewezen dat elk team incompetitie één vrijwilliger aanduidt. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de penningmeester(penningmeester@pingwins.nl).

Hopelijk zullen we de AED tijdens de beoefening van onze favoriete sport nooit nodig hebben. Helaas, het risico op een hartstilstand is zelfs voor de meest gezonde atleten een risico, dus zeker ook voor de Pingwinners. Jullie deelname aan de reanimatiecursus kan mogelijk het leven redden van een clublid of bezoeker, dus aarzel niet om je aan te melden!

Comments are closed.