Mededeling over de trainingen / Communication about the training sessions

Beste Pingwinners,

Het trainingsschema voor de tweede jaarhelft van 2012 kan nu geraadpleegd worden in de agenda op deze site.

De trainingen voor gevorderden onder leiding van Ming Chu vinden telkens plaats op maandagavond tussen 20u30 en 22u00 en deelname voor 10 sessies kost EUR 5, op voorhand te betalen op de rekening van TTV Pingwins. Leden die op een later tijdstip inschakelen, betalen eveneens EUR 5 of EUR 1 per resterende training. De trainingen worden ook opengesteld voor kandidaat-leden voor wie deelname gratis is gedurende de proefperiode van één maand.

De trainingen voor beginners worden afwisselend gegeven door de duo’s Erik van Minnen / Rob Oort en Johan Govers / Carlos Wolff op dinsdagavond tussen 20u00 en 21u00. Het is de bedoeling dat minstens één van deze ervaren leden meespeelt met de trainingsgroep, zodat onze beginners nog sneller naar een hoger niveau worden gebracht.  Deelname aan de trainingen blijft gratis.

Aan de leden die tijdens de trainingsuren vrij willen spelen, wordt gevraagd voorrang te verlenen aan de trainingsgroep wanneer er onvoldoende vrije tafels beschikbaar zijn.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur

[hr]

Dear Pingwins,

The training scheme for the second half of 2012 can now be consulted on this site’s agenda.

The training for advanced players led by Ming Chu will take place on each Monday evening between 8:30 pm en 10:00 pm. Participation for 10 sessions costs EUR 5, payable in advance on the bank account of TTV Pingwins. Members who step in at a later stage also pay EUR 5 or EUR 1 per remaining session. The training sessions are also open for candidate-members for whom participation is for free during the trial period.

The training for beginners will be given by the duo’s Erik van Minnen / Rob Oort and Johan Govers / Carlos Wolff on a rotating basis on each Tuesday evening between 8:00 pm and 9:00 pm. At least one of the trainers is supposed to take part in the exercises to bring our beginners to a higher level sooner. Participation is for free.

We ask non-participating members present to give priority to those participating when insufficient tables are available.

Kind regards,

The Board

Comments are closed.