Word nu lid en win een aankoopbon van TT Sport! / Become a member now and win a voucher from TT SPORT !

TTV Pingwins bloeit en groeit. Sinds eind vorig jaar is het ledenaantal gestegen van 48 naar 55. De Pingwins zijn evenwel ambitieus en willen op korte termijn groeien naar 60 leden. Naast tafeltennisgenot, professionele trainingen voor zowel beginners als gevorderden en vooral gezelligheid gecreëerd door een divers ledenbestand, hebben de Pingwins tot en met 30 september 2012 een uniek aanbod. De eerstvolgende 5 nieuwe leden krijgen een aankoopbon* van onze strategische partner, TT Sport !! Aarzel niet en kom kennismaken met DE tafeltennisvereniging van Den Haag-Centrum !!

* Op voorwaarde van een geldige aanmelding (= kwartaalcontributie betaald) krijgen het 56ste, 57ste, 58ste, 59ste en 60ste lid een aankoopbon van TT Sport ten belope van respectievelijk €5, €10, €15, €20 en €25.
Deze bon kan bij TT Sport (Ingenhouszstraat 50, Den Haag) ingeruild worden voor de aankoop van je tafeltennismateriaal.

[hr]
TTV Pingwins is flourishing and growing. Since the end of last year total membership has increased from 48 to 55. However, the Pingwins are ambitious and aiming for 60 members in the short term. Besides the joy of tabletennis, professional training sessions for both beginners as advanced players, and a cozy atmosphere created by our diversity, the Pingwins now have a unique offer valid until 30th September 2012. The next 5 new members will receive a voucher** from our strategic partner, TT Sport !! Don’t hesitate and meet THE tabletennis club from The Hague City Center !!

** Conditional upon payment of your quarterly contribution the 56th, 57th, 58th, 59th and 60th member will receive a TT Sport voucher of €5, €10, €15, €20 and €25, respectively. This voucher can be exchanged at TT Sport (Ingenhouszstraat 50, The Hague) to pay for your tabeltennis material.

Comments are closed.