Verlenging ledenwervingscampagne / Extension campaign to attact new members

Verlenging ledenwervingscampagne tot 31 oktober 2012

Onze ledenwervingscampagne begint zijn vruchten af te werpen, maar het streefdoel van 60 leden is nog niet bereikt! Daarom krijgen nieuwe leden, die zich aanmelden voor 31 oktober 2012, nog steeds een waardevolle aankoopbon van TT Sport aangeboden tot het magische aantal van 60 leden is behaald. Dus aarzel niet om met ons kennis te maken!

[hr]

Campaign to attract new members extended until 31st October 2012

Our campaign to attract new members has started to bear fruit, but our goal of 60 members has not been hit yet! Therefore, new members, who sign up before 31st October 2012, will still get a valuable voucher from TT Sport until the magic number of 60 members has been reached. So, do not hesitate to get to know us!

Comments are closed.