Trainingsessies worden hervat – Resumption of training sessions

Beste Pingwinners,

Jeroen Koudstaal, die ons eerste team speelt, is bereid trainingen te geven aan zowel gevorderden als beginners voor de periode vanaf 13 augustus tot 3 september. Deze trainingen vinden telkens plaats op maandagavond tussen 20u30 en 22u00 en deelname is gratis. De trainingen worden ook opengesteld voor kandidaat-leden. Aan de leden die op maandagavond vrij willen spelen, wordt gevraagd voorrang te verlenen aan de trainingsgroep wanneer er onvoldoende vrije tafels beschikbaar zijn.
Vanaf 10 september worden er weer separate trainingen georganiseerd voor gevorderden (op maandagavond) en beginners (op dinsdagavond), net zoals vorig jaar het geval was. Hierover wordt binnenkort verder gecommuniceerd.
Het Bestuur is verheugd dat nieuwe leden als Jeroen zich al onmiddellijk als vrijwilliger willen inzetten voor onze vereniging en is hem daarvoor zeer dankbaar.
Met sportieve groeten,

Het Bestuur

[hr]

Dear Pingwins,

Jeroen Koudstaal, who is playing in our first team, will give training sessions for advanced as well as beginner-level players for the period from August 13th till September 3rd. These training sessions will take place on Monday evening between 8.30 and 10.00 pm and are free of charge. Also candidate-members are welcome to participate. Members who want to play freely on Monday evening are asked to give priority to the training group when insufficient tables are available.
As from September 10th separate training sessions will be organized for advanced (on Monday evening) and beginner-level (on Tuesday evening), herewith respecting last year’s tradition. We will communicate about the practical arrangements thereof in due time.
The Management applauds the fact that new members like Jeroen are already volunteering to support our club and is very thankful to him.
Sporty regards,

The Board

Comments are closed.