Word nu lid en win een aankoopbon van TT Sport! / Become a member now and win a voucher from TT SPORT !

TTV Pingwins bloeit en groeit. Sinds eind vorig jaar is het ledenaantal gestegen van 48 naar 55. De Pingwins zijn evenwel ambitieus en willen op korte termijn groeien naar 60 leden. Naast tafeltennisgenot, professionele trainingen voor zowel beginners als gevorderden en vooral gezelligheid gecreëerd door een divers ledenbestand, hebben de Pingwins tot en met 30 september 2012 een uniek aanbod. De eerstvolgende 5 nieuwe leden krijgen een aankoopbon* van onze strategische partner, TT Sport !! Aarzel niet en kom kennismaken met DE tafeltennisvereniging van Den Haag-Centrum !!

* Op voorwaarde van een geldige aanmelding (= kwartaalcontributie betaald) krijgen het 56ste, 57ste, 58ste, 59ste en 60ste lid een aankoopbon van TT Sport ten belope van respectievelijk €5, €10, €15, €20 en €25.
Deze bon kan bij TT Sport (Ingenhouszstraat 50, Den Haag) ingeruild worden voor de aankoop van je tafeltennismateriaal.

[hr]
TTV Pingwins is flourishing and growing. Since the end of last year total membership has increased from 48 to 55. However, the Pingwins are ambitious and aiming for 60 members in the short term. Besides the joy of tabletennis, professional training sessions for both beginners as advanced players, and a cozy atmosphere created by our diversity, the Pingwins now have a unique offer valid until 30th September 2012. The next 5 new members will receive a voucher** from our strategic partner, TT Sport !! Don’t hesitate and meet THE tabletennis club from The Hague City Center !!

** Conditional upon payment of your quarterly contribution the 56th, 57th, 58th, 59th and 60th member will receive a TT Sport voucher of €5, €10, €15, €20 and €25, respectively. This voucher can be exchanged at TT Sport (Ingenhouszstraat 50, The Hague) to pay for your tabeltennis material.

TTV Pingwins neemt deel aan sportdag van OBS de Springbok

TTV Pingwins organiseert samen met OBS de Springbok op dinsdag 24 april voor alle leerlingen van beide locaties (Pretoriusstraat en Wolmaranstraat) een fantastische sportdag op het sportpark de Verademing. Het thema: De Olympische Spelen 2012.

Voor de Pingwins is deze samenwerking ook een voorbereiding op een actief jeugdbeleid.
Namens Pingwins zullen Zeixin Huang en Johan Govers aan zo’n 160 kinderen tafeltennisles geven.

De trainingen gaan van start

Beste Pingwinners,
Vanaf aanstaande maandag 16 januari gaan de wekelijkse trainingen voor gevorderden van start.
De training begint om 20u30 stipt en duurt tot 22u00. De bijdrage voor deze training is een symbolische euro per sessie.
Wegens de Ooievaarsbokaal starten de trainingen voor beginners een week later, namelijk op dinsdag 24 januari en dit van 20u00 tot 21u00.
De training voor de beginners is gratis en staat ook open voor niet-leden.
Met vriendelijke groeten,
Het trainersteam,
Ming, Erik, Rob en Johan

Dear Pingwins,
As from this Monday January 16th, the weekly training for advanced players will start. Kick-off for the training will be 8.30 pm sharp and it will end at 10.00 pm. The contribution for this training is a symbolic euro per session.
Due to the “Stork” Cup the training for starters will commence one week later on Tuesday January 24th, that is, from 8.00 till 9.00 pm. The training for beginners is for free and also accessible for non-members.
Best regards,
The trainers team,
Ming, Erik, Rob and Johan