“Nieuwe” kantine / “New” canteen

Jullie hebben het wellicht zelf al gemerkt: we hebben flink geïnvesteerd in de kantine!
Handige “Harry” Ton van Breugel heeft er zijn vakantie voor opgeofferd om een nieuwe voorraadkast in mekaar te timmeren, de bar een veilige afsluiting te geven en een nieuwe boiler te installeren. Ook hebben we onze financiële reserves aangesproken om een nieuwe koelkast, airfryer en radio aan te schaffen. Voortaan kunnen we onze bezoekers en leden dus ook bitterballen aanbieden.
De kantine wordt nu ongetwijfeld een stuk gezelliger! Geniet ervan!
Met bijzondere dank aan Ton!

You already might have noticed that we made significant investments in our canteen!
Handy “Harry” Ton van Breugel sacrificed his holiday to make a new closet, refurbish the bar and install a new boiler. We also used our financial reserves to buy a new fridge, airfyer and radio. From now on we can offer our visitors and members the famous Dutch “bitterballen”!
Our canteen has become a lot cozier! Enjoy!
Special thanks to Ton!

Comments are closed.