Openingstijden zomer / opening hours summer

In de zomermaanden zijn de openingstijden van de zaal weer ingeperkt. In juni, juli en augustus zijn we op dinsdag- en woensdagavond open (vanaf 20 uur). Ook de training door Ossie pauzeert tot september.

In the summer (June, July, August) the opening hours of the gym are reduced. The Pingwins are open on Tuesday and Wednesday evenings from 8 pm. The training by Ossie is paused until September.

Openingstijden december – januari

In december blijven we tot de 20e (Oliebollentoernooi) drie dagen per week open (21e gesloten). In de kerstvakantie (tot 7 januari) is de zaal gesloten. Daarna weer normale openingstijden behalve donderdag, 11 januari (gesloten). 22 januari begint het voorjaarsseizoen van de teamwedstrijden.

The club remains open three evenings per week until December 20th (Oliebollen tournament). Then the gym is closed until January, 7th. From January 8th, we are open three evenings a week again, except Thursday, January 11th. The spring season of the team competition starts January, 22th.

“Nieuwe” kantine / “New” canteen

Jullie hebben het wellicht zelf al gemerkt: we hebben flink geïnvesteerd in de kantine!
Handige “Harry” Ton van Breugel heeft er zijn vakantie voor opgeofferd om een nieuwe voorraadkast in mekaar te timmeren, de bar een veilige afsluiting te geven en een nieuwe boiler te installeren. Ook hebben we onze financiële reserves aangesproken om een nieuwe koelkast, airfryer en radio aan te schaffen. Voortaan kunnen we onze bezoekers en leden dus ook bitterballen aanbieden.
De kantine wordt nu ongetwijfeld een stuk gezelliger! Geniet ervan!
Met bijzondere dank aan Ton!

You already might have noticed that we made significant investments in our canteen!
Handy “Harry” Ton van Breugel sacrificed his holiday to make a new closet, refurbish the bar and install a new boiler. We also used our financial reserves to buy a new fridge, airfyer and radio. From now on we can offer our visitors and members the famous Dutch “bitterballen”!
Our canteen has become a lot cozier! Enjoy!
Special thanks to Ton!