Ledenwervingscompagne groot succes!

Op 5 september laatstleden lanceerden de Pingwins een ledenwervingscampagne in samenwerking met haar strategische leverancier van tafeltennismateriaal, TT Sport. De eerstvolgende 5 nieuwe leden zouden een aankoopbon tussen €5 en €25 ontvangen. Het Bestuur kan nu met trots melden dat de magische grens van 60 leden niet alleen bereikt, maar ook overschreden is! De teller staat nu op 63, zodat de campagne netto 8 nieuwe leden opleverde.

Ons 60ste lid heet Adriana Bruzzanese (midden op de foto) en mocht gisteren een aankoopbon van TT Sport ten bedrage van €25 in ontvangst nemen. Zij heeft de Venezolaanse nationaliteit en maakt de Pingwins hiermee weer wat internationaler. De andere gelukkigen zijn Holger Ott (Duitsland, 56 ste), Andrew Brady (Engeland, 57ste, rechts op de foto), Soon Chung (Zuid-Korea, 58ste, links op de foto) en Zabi Sardjen (Afghanistan, 59ste lid).

Het Bestuur heet iedereen van harte welkom en hoopt dat zij het naar hun zin zullen hebben bij onze gezellige vereniging! De ledenwervingscampagne komt dus hiermee ten einde, maar het spreekt voor zich dat onze deur openblijft voor nieuwe leden! Vooral ons eerste team is nog op zoek naar versterking om zo snel mogelijk haar promotie naar de eerste klasse te bewerkstelligen!

[hr]

CAMPAIGN TO ATTRACT NEW MEMBERS MAJOR SUCCESS !

On September 5th, the Pingwins launched a campaign to attract new members in co-operation with its strategic supplier of tabletennis equipment, TT Sport. The first 5 new members would receive a voucher between €5 and €25. The Board can now proudly announce that the magic threshold of 60 members not only has been reached, but even exceeded! The counter now stands at 63, as a result of which the campaign brought 8 new members in on a net basis.

Our 60th member is Adriana Bruzzanese (in the middle on the picture) and she was happy to receive a TT Sport voucher of €25. She has the Venezuelan nationality. This makes the Pingwins even more international. The other celebrated members are Holger Ott (Germany, 56 th), Andrew Brady (England, 57th, on the right), Soon Chung (Korea, 58th , left on the picture) and Zabi Sardjen (Afghanistan, 59th member).

The Board welcomes everybody warm-heartedly and hopes that they will have plenty of fun at our vibrant association! Our campaign to attract new members comes to an end as we write, but of course our door remains open for everybody! Especially our first team is still looking for reinforcements in order to achieve the promotion to the first division as soon as possible!

 


Comments are closed.