Training voor beginners – Training for beginners

Beste Pingwinners – Dear Pingwins,

Op vraag van de deelnemers worden de trainingen voor beginners voortgezet. Het schema, telkens op dinsdagavond om 20u00, ziet eruit als volgt:
As requested by the participants the training sessions for beginners will be continued. The scheme, each time on Tuesday at 8:00 pm, is as follows:

3 april, April 3
10 april, April 10
17 april, April 17
24 april, April 24
8 mei, May 8
15 mei, May 15: afsluitend toernooi – concluding tournament

Op 1 mei is er geen training – On May 1st, there will be no training.
Kandidaat-leden zijn van harte welkom – Candidate members are absolutely welcome.
Met vriendelijke groeten – Kind regards,

Rob, Erik en Johan

Comments are closed.