Beginnerstraining wordt voortgezet – Beginners’ training sessions will be continued

Beste Pingwinners,

De gratis training voor beginners wordt voortgezet tot tenminste 14 mei 2013, behalve op Koninginnedag, telkens op dinsdag van 19u00 tot 20u00. De beginnerstraining wordt bijgewoond door gemiddeld 8 tot 10 spelers en heeft TTV Pingwins al vele nieuwe leden opgeleverd. Geïnteresseerde beginners kunnen op doorlopende basis deelnemen aan de trainingen: inschrijven is niet nodig en iedereen, ook niet-leden, is welkom.

Intussen heeft ook Felix Kramer zich gemeld als vrijwilliger voor het geven van de trainingen. Het versterkte trainerskorps bestaat hierdoor voortaan uit Erik van Minnen, Johan Govers en nu dus ook Felix.

Veel plezier met de trainingen!

Het Bestuur

[hr]

Dear Pingwins,

The free-entry training sessions for beginners will be continued to at least 14th May 2013, except on Queen’s Day, as usual on Tuesday between 7:00 and 8:00 pm. About 8-10 players attend the beginners’ training on a weekly basis. TTV Pingwins has many new members as a result. Beginners who are interested can continuously join the training sessions: subscribing is not necessary and everybody is welcome, also non-members.

In the mean time, also Felix Kramer is volunteering as a trainer. Going forward the strengthened trainers’ team will consist of Erik van Minnen, Johan Govers and now also Felix.

Have fun with the training sessions!

The Board

Comments are closed.