Gratis beginnerstrainingen / Free training sessions for beginners

Het trainingsschema voor de tweede jaarhelft is nu bekend en staat vermeld in de agenda op onze website. De trainingen voor beginners starten op dinsdag 10 september 2013.

De trainingen voor beginners worden afwisselend gegeven door Erik van Minnen, Felix Kramer en Johan Govers tussen 19u00 en 20u00. Daarna rest er nog een half uur vrij spelen. Gelieve tijdig naar de training te komen, zodat je nog kan helpen met het opzetten van de tafels. De trainingen voor beginners zijn gratis en doorlopend, m.a.w. je kan instappen wanneer je wil. De oefeningen worden aangepast aan jouw spelniveau. De eerste maand hoef je geen lid te worden van onze vereniging, maar het mag natuurlijk wèl !!

[hr]

The training scheme for the remaining period of the year has been decided upon and can be consulted on this website’s agenda. The training sessions for beginners will start on Tuesday 10th September 2013. The training sessions for beginners will be given alternately by Erik van Minnen, Felix Kramer and Johan Govers between 7:00 and 8:00 pm. After that, there’s free games for another half an hour. Please come timely to the training so that you can help with mounting the tables. The training sessions are for free and on a continuous basis, that is, you can join us whenever you like. The exercises will be adapted to your playing skills. The first month you’re not expected to become a member, but we will definitely not say no whenever you do !!

Comments are closed.