Dubbeltoernooi – doubles tournament 2013

Beste Pingwinners,

December wordt een echte toernooimaand. Op 6 december organiseert TTV Pingwins een dubbeltoernooi en het Oliebollentoernooi volgt later in de maand. En het wordt gegarandeerd druk, want spelers van SETT, TVZ en kandidaat-Pingwinsleden zijn ook uitgenodigd. Om de organisatie in goede banen te leiden, vragen we jullie wel om je voor 4 december in te schrijven toernooileider bij Steven van Looveren (toernooi@pingwins.nl). Deelname is gratis. Vermeld hierbij met wie je eventueel een paar wil vormen en ook of je recreant bent dan wel de klasse waarin je vorig seizoen competitie speelde.

Voor recreanten zijn er geen beperkingen om paren te vormen. Voor competitiespelers is het bedoeling dat de som van de klassen waarin het paar speelt, minimum 8 bedraagt. Bv. een speler uit speler uit de 2de klasse moet een combinatie zoeken met een speler uit de 6de klasse of 6de klasse XYZ (= klasse 7).
De toernooileider heeft het recht om paren te wijzigen in functie van een vlotte organisatie van het toernooi.

Tot ziens!

Het Bestuur

[hr]

Dear Pingwins,

December will be the month of tournaments. TTV Pingwins will organize a Doubles’ Tournament on December 6th and later that month also the annual Doughball Tournament. Many participants are guaranteed, because SETT and TVZ members and candidate-members of TTV Pingwins are invited as well. To enable a smooth organization, we ask you to subscribe before December 4 with tournament leader Steven van Looveren (toernooi@pingwins.nl). Participation is free of charge. Don’t forget to notify with whom you would like to pair up, whether you are a recreational or competition player and, in case of the latter, the class you played in last season.

There are no limitations for recreational players to form pairs. For competition players, we aim to have pairs for whom the sum of the classes of both players is at least 8. For example, a player from the 2nd class should team up with a player from the 6th class or 6th class XYZ (= class 7).
The tournament leader is entitled to change pairs to facilitate the organization of the tournament.

See you there!

The Board

Comments are closed.