Verlenging ledenwervingscampagne / Extension campaign to attact new members

Verlenging ledenwervingscampagne tot 31 oktober 2012

Onze ledenwervingscampagne begint zijn vruchten af te werpen, maar het streefdoel van 60 leden is nog niet bereikt! Daarom krijgen nieuwe leden, die zich aanmelden voor 31 oktober 2012, nog steeds een waardevolle aankoopbon van TT Sport aangeboden tot het magische aantal van 60 leden is behaald. Dus aarzel niet om met ons kennis te maken!

[hr]

Campaign to attract new members extended until 31st October 2012

Our campaign to attract new members has started to bear fruit, but our goal of 60 members has not been hit yet! Therefore, new members, who sign up before 31st October 2012, will still get a valuable voucher from TT Sport until the magic number of 60 members has been reached. So, do not hesitate to get to know us!

Word nu lid en win een aankoopbon van TT Sport! / Become a member now and win a voucher from TT SPORT !

TTV Pingwins bloeit en groeit. Sinds eind vorig jaar is het ledenaantal gestegen van 48 naar 55. De Pingwins zijn evenwel ambitieus en willen op korte termijn groeien naar 60 leden. Naast tafeltennisgenot, professionele trainingen voor zowel beginners als gevorderden en vooral gezelligheid gecreëerd door een divers ledenbestand, hebben de Pingwins tot en met 30 september 2012 een uniek aanbod. De eerstvolgende 5 nieuwe leden krijgen een aankoopbon* van onze strategische partner, TT Sport !! Aarzel niet en kom kennismaken met DE tafeltennisvereniging van Den Haag-Centrum !!

* Op voorwaarde van een geldige aanmelding (= kwartaalcontributie betaald) krijgen het 56ste, 57ste, 58ste, 59ste en 60ste lid een aankoopbon van TT Sport ten belope van respectievelijk €5, €10, €15, €20 en €25.
Deze bon kan bij TT Sport (Ingenhouszstraat 50, Den Haag) ingeruild worden voor de aankoop van je tafeltennismateriaal.

[hr]
TTV Pingwins is flourishing and growing. Since the end of last year total membership has increased from 48 to 55. However, the Pingwins are ambitious and aiming for 60 members in the short term. Besides the joy of tabletennis, professional training sessions for both beginners as advanced players, and a cozy atmosphere created by our diversity, the Pingwins now have a unique offer valid until 30th September 2012. The next 5 new members will receive a voucher** from our strategic partner, TT Sport !! Don’t hesitate and meet THE tabletennis club from The Hague City Center !!

** Conditional upon payment of your quarterly contribution the 56th, 57th, 58th, 59th and 60th member will receive a TT Sport voucher of €5, €10, €15, €20 and €25, respectively. This voucher can be exchanged at TT Sport (Ingenhouszstraat 50, The Hague) to pay for your tabeltennis material.