Hervatting trainingen voor beginners en gevorderden – Resumption training sessions for beginners and advanced players

Beste Pingwinners,

Het trainingsschema voor het eerste kwartaal kan nu geraadpleegd worden in de agenda op onze website. De trainingen voor beginners èn gevorderden starten op dinsdag 15 januari 2013.

De trainingen voor beginners worden afwisselend gegeven door Erik van Minnen en Johan Govers tussen 19u00 en 20u00. Daarna rest er nog een half uur vrij spelen. Gelieve tijdig naar de training te komen, zodat je nog kan helpen met het opzetten van de tafels. Deelname aan de trainingen blijft gratis.   De trainingen voor gevorderden onder leiding van onze gediplomeerde trainer Ming Chu volgen op dezelfde avond tussen 20u30 en 22u00. Deelname aan 10 sessies kost EUR 10, op voorhand te betalen op de rekening van TTV Pingwins. Leden die op een later tijdstip inschakelen, betalen EUR 2 per (resterende) training. Kandidaat-leden mogen gedurende de proefperiode van één maand gratis deelnemen. De vereniging zal het saldo van de trainerskosten subsidiëren.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur

[hr]

Dear Pingwins,

The training scheme for the first quarter can now be consulted on this website’s agenda. The training sessions for beginners and advanced players will start on Tuesday 15th January 2013.   The training sessions for beginners will be given alternately by Erik van Minnen and Johan Govers between 7:00 and 8:00 pm. After that, there’s free games for another half an hour. Please come timely to the training so that you can help with mounting the tables. Participation at the training remains for free.

The training sessions for advanced players led by our professional trainer Ming Chu will follow the same evening between 8:30 and 10:00 pm. Participation at 10 sessions costs EUR 10, to be paid in advance on the account of TTV Pingwins. Members who join at a later stage, pay EUR 2 per (remaining) training. Candidate-members may participate for free during their 1-month trial period. The club will subsidize the remainder of the trainers’ costs.

Kind regards,
The Management

Comments are closed.